top of page
  • Writer's pictureCoMedia Ry

CoMedian hallitushaku auki 29.10.-11.11.2020!

Päivitetty: 2. marrask. 2020
Hallituksen valinta


Uusi puheenjohtaja ja hallitus valitaan syyskokouksessa 16.11.2020. Kokouksesta

lähetetään erillinen kokouskutsu CoMedian sähköpostilistalle viimeistään 10 päivää

ennen kokousta. Voit liittyä CoMedian sähköpostilistalle etusivulta löytyvästä

painikkeesta. Syyskokouksesta julkaistaan myös Facebook-tapahtuma ja tiedotetaan

CoMedian somekanavissa.


Sääntömääräisessä kevätkokouksessa CoMedia ry:n uudeksi hallituksen valintatavaksi

äänestettiin pestikohtainen valintatapa, joka on nyt käytössä ensimmäisen kerran.

Hakuajan päätyttyä hakemukset ovat nähtävillä CoMedian verkkosivuilla 11.11.-

16.11.2020. Kaikki hakijat haastatellaan syyskokouksessa. Hakijoille esitetään sekä

yhteisiä että pestikohtaisia kysymyksiä. Yhteiset kysymykset esitetään kaikille

samanaikaisesti, minkä lisäksi ennen jokaisen pestin vaalia pidetään paneelimuotoinen

haastattelu vain kyseisen pestin hakijoille. Syyskokoukseen osallistujilla on mahdollisuus

esittää haastateltaville kysymyksiä. Pestien edustajat valitaan enemmistövaalilla

suljetulla äänestyksellä.


Syyskokoukseen osallistuminen ei ole edellytys hakemiselle, mutta kokouksessa

pidettäviin haastatteluihin osallistuminen on eduksi hakijalle.


Hakuohjeet


Lähetä vapaamuotoinen hakemus, PDF-tiedostona (max. 1 sivu) osoitteeseen

viestinta@comediary.com. Kirjoita sähköpostin otsikoksi Callitus 2021: Oma nimi.


Kerro hakemuksessa:

- Oma nimi + kerro itsestäsi

- Mihin pestiin/pesteihin haet?

- Miksi haet?

- Voit lisätä hakemuksen yhteyteen oman kuvasi.


Kaikki hakemukset julkaistaan CoMedian verkkosivuilla hakuajan päätyttyä.

Kaikkien vuosikurssien opiskelijat voivat hakea.

Aiempaa kokemusta ei tarvita, kiinnostus ja motivaatio toimintaa kohtaan ovat tärkeitä + halu oppia uutta!


Tehtävään tulee pystyä sitoutumaan koko vuoden ajaksi.

Hakijan tulee olla viestintää pääaineenaan opiskeleva CoMedia ry:n jäsen.


Puheenjohtaja


Puheenjohtajan tehtävä on huolehtia ainejärjestön toiminnan yleisestä sujuvuudesta ja aikatauluttamisesta. Lisäksi puheenjohtaja pitää huolen siitä, että CoMedian toiminta on tarkoituksenmukaista, eli pääasiassa on jäsenistön edunvalvonta. Puheenjohtaja tukee muita hallituslaisia heidän pesteissään ja on perillä siitä, mitä hallitustyöskentelyssä tapahtuu. Puheenjohtaja myös edustaa järjestöä usein esimerkiksi erilaisissa tapaamisissa sidosryhmien kanssa.


Puheenjohtajan pestissä on hyötyä yleisistä organisointitaidoista sekä suurten kokonaisuuksien hallinnasta. Nämä kuitenkin kehittyvät valtavasti myös hallitusvuoden aikana, ja tärkeintä onkin aito kiinnostus ja halu järjestötoimintaa ja sen kehittämistä kohtaan.


Sara Alasuutari, puheenjohtaja 2020Sihteeri


Sihteeri laatii pöytäkirjan jokaisesta hallituksen kokouksesta sekä huolehtii jäsenrekisteristä. Pöytäkirjat on kirjattava huolellisesti, sillä ne ovat avainasemassa päätöksenteon ja laillisuuden takia. Pöytäkirjat löytyvät CoMedian nettisivuilta. Sihteeri toimii myös GDPR- eli tietoturvavastaavana. Tietoturvavastaava varmistaa, että vaadittava tietoturva toteutetaan GDPR:n mukaisesti. Tietoturvavastaavan on pidettävä huolta, että kerätyt tiedot pysyvät salassa ja siitä, ettei CoMedia säilytä ylimääräistä tai turhaa tietoa. Tietosuojalauseke ohjaa tietoturvavastaavan tehtävissä. Sihteeri vastaa myös alumni- ja kv-toiminnasta, ja näiden aiheiden ympärille pääseekin keksimään uutta ja kivaa!


Sihteerin pestissä huolellisuus ja tarkkuus on eduksi. Yhdistys- ja tietosuojalakien tunteminen voi olla avuksi, mutta ei ole millään tavalla välttämätöntä. Sihteeri pääsee osallistumaan paljon kaikkiin järjestön tehtäviin, joten yleinen kiinnostus ja oma-aloitteisuus voi johtaa kiehtoviin juttuihin!


Wiktoria Ripatti, sihteeri 2020


Talousvastaava


CoMedian talousvastaava seuraa ja suunnittelee yhdistyksen taloutta. Hän hoitaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen, budjetoi toimintaa ja laatii seuraavan vuoden talousarvion. Myös CoMedian tuotemyynnit Kide.appissa ovat talousvastaavan vastuulla.


Talousvastaavan pestissä mielenkiintoisinta on ollut tutustua talouteen ainejärjestötoiminnan taustalla. Vaikka työtehtäviin kuuluu pikkutarkkaa numeroiden pyörittelyä, olen päässyt myös käyttämään luovuuttani ja ideoimaan erilaisia keinoja CoMedian talouden parantamiseksi. Suosittelen tätä pestiä pitkäjänteiselle tyypille, joka ymmärtää taloushallinnon ja yhdistystoiminnan päälle. Pieni myyntihenkisyyskään ei ole pahitteeksi!


Viivi Myllykoski, talousvastaava 2020Koulutuspoliittinen vastaava


Koulutuspoliittisen vastaavan eli kopon tehtävänä on huolehtia viestintätieteiden edunvalvonnasta ja toimia CoMedian edustajana opintoja koskevissa kokouksissa. Kopo on ennen vastannut myös työelämätapahtumien toteuttamisesta, mutta tulevaisuudessa ne siirtyvät työelämä- ja hyvinvointivastaavan vastuulle. Kopo pitää kuitenkin jatkossakin huolen työelämälähtöisyyden toteutumisesta opinnoissamme. Kopon tehtävä on siis ennen kaikkea kuunnella jäsenistöämme ja toimia jäsenistön ja henkilökunnan välisenä linkkinä.


Koulutuspoliittisen vastaavan pesti vaatii rohkeutta ja kuuntelemisen taitoa sekä uskallusta toimia välillä jopa epämukavissa tilanteissa. Kopon tehtävät ovat kuitenkin opittavissa, ja tässäkin pestissä parhaiten oppii tekemällä. Parasta on ehdottomasti ollut verkostoituminen niin poikkitieteelisesti kun henkilökunnankin kanssa.


Emma Elimäki, koulutuspoliittinen vastaava 2020Yrityssuhdevastaava


Yrityssuhdevastaavan tehtävä on ylläpitää ja kehittää CoMedia ry:n ja sen yhteistyökumppaneiden välisiä suhteita. Yrityssuhdevastaava eli YSVI huolehtii sopimusten sisällöstä sekä kehittää uusia yhteistyökuvioita. Vuoden suurin tehtävä on haalariprojekti, jossa pääsee vetämään omaa tiimiä. Lisäksi tehtäviin kuuluu tapahtumien sponsorien hankinta yhdessä muun hallituksen kanssa. Tehtävässä menestyy henkilö, joka uskaltaa lähestyä uusia ihmisiä sekä tehdä rohkeita ehdotuksia ainejärjestön etua ajatellen.


Anna Nikkanen, yrityssuhdevastaava 2020Tiedottaja


Tiedottajan tehtävänä on pitää comedialaiset ajan tasalla tärkeistä asioista. Tiedottajan tehtäviin kuuluu ylläpitää ja tuottaa sisältöä CoMedian verkkosivuille sekä blogiin. Vastuualueisiin kuuluu myös CoMedian sähköpostilista, jonne tiedottaja laatii kuukausittaisen tiedotteen ja välittää myös muita infoviestejä. Lisäksi tiedottaja voi sopia some-vastaavan kanssa mahdollisesta sometusvastuusta, esimerkiksi tänä vuonna tiedottaja on hoitanut CoMedian Twitteriä ja LinkedIniä.


Tiedottajan pestissä hyödyllisiä taitoja ovat selkeällä kielellä viestiminen ja jossain määrin tietotekniset taidot verkkosivujen ylläpitämiseksi. Lisäksi plussaa on kiinnostus ura-asioita sekä viestinnän alan muutoksia kohtaan. Onneksi työ opettaa tekijäänsä ja kyseisessä pestissä ei tarvitse olla valmis viestinnän ammattilainen tai kivenkova koodari. Tiedotteita kirjoitellessa viestinnällinen silmä ja korva kehittyvät teksteille ja verkkosivuja päivitetään valmiin verkkosivutyökalun avulla.


Niko Vainio, tiedottaja 2020Somevastaava


Somevastaavana pääset sukeltamaan sosiaalisen median maailmaan, ja käyttämään luovuutta erilaisten bannereiden, stoorien ja postausten parissa! Pääset valo- ja videokuvaamaan ikimuistoisia tapahtumia, ja taltioimaan nämä CoMedian sosiaalisen median kanaville. Pestissä tarvitset luovuutta, energiaa ja halua oppia lisää. Sillä pärjäät jo varsin pitkälle! Parasta ainejärjestötoiminnassa on uudet rakkaat ystävät, jotka eivät jätä ikinä pulaan!


Ella Jaatinen, somevastaava 2020Campin päätoimittaja


Campin päätoimittajana pääset hyppäämään mukaan journalismin monipuoliseen maailmaan! Päätoimittaja vastaa rakkaan ainejärjestölehtemme Campin toiminnasta, ja pestissä pääset muun muassa ideoimaan ja suunnittelemaan lehden teemoja, kokoustamaan toimituksen kanssa ja kirjoittamaan pääkirjoituksia. Lehtien teemoja ja juttuaiheita miettiessä oppii pysymään aallonharjalla sekä toimimaan monenlaisissa tilanteissa. Tekstien oikolukeminen kehittää myös kielioppisilmää valtavasti.


Parasta on tietenkin, että yhdessä upean toimituksen kanssa pääsee luomaan jokaisesta numerosta ainutlaatuisen! Tämän lisäksi päätoimittajana pääsee mukaan myös muuhun hallitustyöskentelyyn ja saa olla sen myötä vaikuttamassa opiskelijoiden asioihin.


Jos koet eduiksesi hyvän kirjoitustaidon, luovuuden, kekseliäisyyden ja innon Campin toimintaa kohtaan, olet varmasti oiva ehdokas päätoimittajaksi.


Viivi Hinssa, Campin päätoimittaja 2020


Projektivastaavat


Projektivastaavana huolehdit ainejärjestömme tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta. Tapahtumia on moneen lähtöön fuksitapahtumista sitseihin ja Ahventien Approista C-sählyihin. Toimit pestissä yhdessä toisen projektivastaavan kanssa, jolloin tiimityöskentelytaidot ja joustavuus ovat tärkeitä ominaisuuksia. Tässä hommassa ei tule tylsää, sillä vastuutehtäviä on laidasta laitaan: pääset suunnittelemaan haalarimerkkejä, kontaktoimaan sponsoreita sekä päästämään luovuutesi valloilleen tapahtumien teemojen ja koristeluiden toteutuksessa.


Projektivastaavana etua on siitä, että kykenet suurten kokonaisuuksien hallitsemiseen sekä aikatauluttamiseen. Sopeutumiskyky ja luovuus ovat valttia: esimerkiksi tänä vuonna perinteisille tapahtumille täytyi kehittää vaihtoehtoisia toteutustapoja muun muassa etätapahtumien muodossa. Tässä pestissä pääset oppimaan ja kehittämään organisointitaitoja sekä pitämään samalla hauskaa ainutlaatuisia tapahtumia järjestäessä!


Maija Lammela, Aino Lassila ja Salla Raittila, projektivastaavat 2020Työelämä- ja hyvinvointivastaava


Onko sinulla timanttisia ideoita työelämätapahtumiin, tai haluaisitko päästä kehittämään comedialaisten hyvinvointia? Vuoden 2021 hallitukseen haemme aikaisempien pestien lisäksi työelämä- ja hyvinvointivastaavaa, jonka tehtävänä on nimensä mukaisesti vastata jäsenistön hyvinvointia ja työelämävalmiuksia edistävästä toiminnasta. Pestin tehtäviin kuuluu muun muassa jo tutuksi tulleiden CoMedia cokeilee -tapahtumien sekä työelämätapahtumien järjestäminen ja jäsenistölle suunnatun hyvinvointikyselyn toteuttaminen. Lisäksi uusi pesti tarjoaa loistavan tilaisuuden uusien konseptien ideoimiseen ja toiminnan kehittämiseen jäsenistön työelämävalmiuksien ja hyvinvoinnin saralla.


Pestissä hyödyksi ovat organisointi- ja ideointitaidot sekä erityinen halu kehittää toimintaa ja luoda uusia konsepteja. Cokeiluiden ja työelämätapahtumien järjestäminen vaatii eri tahojen kontaktointia, joten sujuva sähköpostien ja puheluiden hoitaminen on varmasti myös eduksi!


246 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page