top of page
IMG_5327-2.jpg

Tunnustukset

Kultainen ansiomerkki


10.11.2023
Sara Alasuutari


Sara on ensimmäisestä opiskelijavuodestaan lähtien osallistunut aktiivisesti
opiskelijayhteisön toimintaan. Tämä henkilö on ajanut comedialaisten asiaa niin CoMedian
hallituksen jäsenenä vuonna 2019 kuin Markkinoinnin ja viestinnän akateemisen yksikön
varajäsenenä vuodesta 2021 vuoteen 2023 asti. Hän on edustanut comedialaisia
monipuolisesti erilaisissa luottamustoimissa kampuksella sekä sen ulkopuolellakin. Hän on
toiminut Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsenenä vuonna 2021, hallituksen
puheenjohtajana vuonna 2022 sekä edustajiston varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana
vuonna 2023. Hän on idearikkaalla ja ahkeralla toiminnallaan kehittänyt CoMediaa

harppauksia eteenpäin. Tämä henkilö on ollut uudistamassa CoMedian hallituksen
valintatapaa hallituksen puheenjohtajana vuonna 2020 sekä laatimassa CoMedian
perinneohjesääntöä sääntötyöryhmän toisena puheenjohtajana keväällä 2023 sekä luomassa
uusia perinteitä toisena vuosijuhlavastaavana vuonna 2023.

Hopeinen ansiomerkki


12.11.2021
Vilma Viertola


12.11.2021
Antti Orava


10.11.2023
Viivi Hinssa

Viivi on osallistunut aktiivisesti niin CoMedian kuin muidenkin kampuksen yhteisöjen
toimintaan heti ensimmäisestä vuodesta lähtien. Hän on ahkerasti ajanut viestijöiden etua
CoMedian hallituksen jäsenenä vuosina 2020 ja 2021, Markkinoinnin ja viestinnän
akateemisessa yksikössä hallinnon opiskelijaedustajana vuosina 2022-2023 sekä viime
kaudella edaattorina sekä oman edustajistoryhmänsä puheenjohtajana. Hän on
lämminhenkisellä toiminnallaan yhdistänyt opiskelijoita vuosikurssista tai opiskelualasta
riippumatta esimerkiksi ainejärjestölehti Campin toimituksessa, Vaasan yliopiston
ylioppilaskunnan tutorprojektissa vuonna 2022, Vaasan eteläpohjalaisen osakunnan
Puukkoon hallituksen jäsenenä sekä toisena CoMedian vuosijuhlavastaavana vuonna 2023.


10.11.2023

Wiktoria Ripatti


Wiktoria on toiminnallaan kehittänyt CoMediaa järjestönä edistämällä hyvää hallintoa sekä
toiminnan läpinäkyvyyttä. Hän on toiminnallaan edistänyt yhdenvertaisuutta yhteisössämme
niin CoMedian hallituksen jäsenenä vuonna 2020 kuin Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan
jäsenenä vuonna 2021. Tämä henkilö on ollut aktiivinen myös Markkinoinnin ja viestinnän
akateemisessa yksikössä hallinnon opiskelijaedustajana 2022-2023, Vaasan
eteläsuomalaisen osakunnan VESOn varapuheenjohtajana vuonna 2022 sekä CoMedian
sääntötyöryhmän jäsenenä vuonna 2023.


10.11.2023

Anna Nikkanen


Anna on edistänyt CoMedian toimintaa niin hallituksessa kuin sen ulkopuolella. Tämä henkilö
on aktiivisesti vienyt CoMediaa eteenpäin muun muassa Amsterdamin excursion muodossa
vuonna 2020. Lämpimällä olemuksellaan hän on edustanut comedialaisia ja kehittänyt
CoMedian toimintaa hallituksen varapuheenjohtajana vuonna 2020 sekä puheenjohtajana
vuonna 2021.

Kunnianauhan käyttöoikeus


10.11.2023
Jasmin Koskela


Jasmin on edistänyt comedialaisten asemaa edustamalla viestijöitä eri luottamustehtävissä.
Hän on ollut äänekkäästi viestijöiden asialla niin meidän kampuksella kuin
valtakunnallisestikin. Hän on toiminut CoMedia ry:n hallituksen jäsenenä vuonna 2021 sekä
Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsenenä vuonna 2022. Viimeisen vuoden
ajan (2023) hän on toiminut aktiivisena edaattorina sekä oman edustajistoryhmänsä
puheenjohtajana. Hän on innokas ja aktiivinen opiskelijavaikuttaja, joka on aina valmis
puuttumaan epäkohtiin.


10.11.2023
Sara Güven


Sara on vienyt CoMediaa eteenpäin niin hallituksessa sekä sen ulkopuolella. Hän on
edistänyt CoMedian toimintatapoja sekä tehny ahkerasti töitä erityisesti sääntöuudistuksen
eteen. Tämä henkilö on vienyt viestijöiden sanomaa eteenpäin myös Vaasan
eteläsuomalaisen osakunnan VESOn hallituksessa kahden vuoden ajan. Hän on ollut
edistämässä CoMedian toimintaa hallituksen jäsenenä vuonna 2021 sekä hallituksen
puheenjohtajana vuonna 2022.


10.11.2023
Viivi Myllykoski


Viivi on tehnyt sinnikkäästi töitä eri tehtävissä yhteisöllisyyden edistämiseksi ja toiminnan
jatkuvuuden takaamiseksi. Hän on edistänyt vuosikurssien ja opiskelualojen välistä
yhteistyötä. Tämä henkilö on toiminut CoMedia ry:n hallituksessa vuosina 2020 ja 2021. Hän
on toiminut myös useamman osakunnan hallituksessa, Hehku-seminaarin
projektipäällikkönä vuonna 2019 sekä CoMedian sääntötyöryhmässä vuonna 2023.

bottom of page