top of page
  • Writer's pictureCoMedia Ry

CoMedian hallitushaku auki 2.-10.11.2022

Päivitetty: 23. elok. 2023Hallituksen valinta


Uusi puheenjohtaja, hallitus ja kaksi vuosijuhlatoimihenkilöä valitaan syyskokouksessa 16.11.2022. Kokouksesta lähetetään erillinen kokouskutsu CoMedian sähköpostilistalle viimeistään 10 päivää ennen kokousta. Voit liittyä CoMedian sähköpostilistalle etusivulta löytyvästä painikkeesta. Syyskokouksesta julkaistaan myös Facebook-tapahtuma ja tiedotetaan CoMedian somekanavissa.


Hakuajan päätyttyä hakemukset ovat nähtävillä CoMedian verkkosivuilla 11.11.-16.11.2022. Kaikki hakijat haastatellaan syyskokouksessa. Hakijoille esitetään sekä yhteisiä että pestikohtaisia kysymyksiä. Yhteiset kysymykset esitetään kaikille samanaikaisesti, minkä lisäksi ennen jokaisen pestin vaalia pidetään paneelimuotoinen haastattelu vain kyseisen pestin hakijoille. Syyskokoukseen osallistujilla on mahdollisuus esittää haastateltaville kysymyksiä. Pestien edustajat valitaan enemmistövaalilla suljetulla äänestyksellä.


Syyskokoukseen osallistuminen ei ole edellytys hakemiselle, mutta kokouksessa

pidettäviin haastatteluihin osallistuminen on eduksi hakijalle.


Hakuohjeet

Lähetä vapaamuotoinen hakemus, PDF-tiedostona (max. 1 sivu) osoitteeseen

viestinta@comediary.com. Kirjoita sähköpostin otsikoksi Callitus 2023: Oma nimi. Viimeinen hakupäivä on 10.11.2022.


Kerro hakemuksessa:

- Oma nimi + kerro itsestäsi

- Mihin pestiin/pesteihin haet?

- Miksi haet?

- Voit lisätä hakemuksen yhteyteen oman kuvasi.Pesteihin on mahdollista asettua ehdolle myös syyskokouksessa.


Kaikki hakemukset julkaistaan CoMedian verkkosivuilla hakuajan päätyttyä.


Kaikkien vuosikurssien opiskelijat voivat hakea.


Aiempaa kokemusta ei tarvita, kiinnostus ja motivaatio toimintaa kohtaan ovat tärkeitä + halu oppia uutta!


Tehtävään tulee pystyä sitoutumaan koko vuoden ajaksi.


Hakijan tulee olla viestintää pääaineenaan opiskeleva CoMedia ry:n jäsen. 

Puheenjohtaja


Puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnan sujuvuudesta sekä auttaa muita hallituslaisia heidän pesteissään. Lisäksi puheenjohtaja ylläpitää kokonaiskuvaa ja on tärkeää, että puheenjohtaja on perillä siitä, mitä hallitustoiminnassa tapahtuu. Puheenjohtaja pitää huolen siitä, että CoMedian toiminta on tarkoituksenmukaista, se noudattaa sääntöjä sekä ylläpitää tarvittavia perinteitä. Yhtenä isona osana on myös hallituksen kokouksien puheenjohtaminen noin kaksi kertaa kuussa sekä niiden valmistelu. Lisäksi puheenjohtaja edustaa järjestöä erilaisissa kokouksissa ja tapahtumissa sidosryhmien kanssa. Näihin lukeutuu muun muassa säännölliset tapaamiset VYY:n, muiden ainejärjestöjen puheenjohtajiston, opetushenkilökunnan ja rehtoraatin kanssa.


Puheenjohtajan pestissä on hyötyä hyvistä organisaatioitaidoista, suurten kokonaisuuksien hallinnasta sekä avoimesta ja rohkeasta mielestä. On myös tärkeää osata tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Pestissä on hyvä osata katsoa toimintaa pitkällä aikavälillä, jotta on mahdollista ennakoida ja tunnistaa kehityskohteita. Myös ymmärrys järjestötoimintaan on eduksi. Nämä taidot kehittyvät kuitenkin vuoden aikana, ja tärkeintä on aito kiinnostus ja halu järjestötoimintaa ja sen kehittämistä kohtaan.


Sara Güven, puheenjohtaja 2022Talousvastaava


Talousvastaavan tehtävänä on kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä tulevan vuoden talousarvion tekeminen. Talousvastaava myös seuraa budjetin toteutumista vuoden aikana. Talousvastaavan tehtävät ovat pääosin numeroiden pyörittelyä, on myös CoMedian koko toiminnan hahmottaminen olennaista. Pestissä ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta taloushallinnosta, kunhan on innokas oppimaan uutta!


Aino Leveälahti, talousvastaava 2022Sihteeri


CoMedian hallituksen sihteeri laatii jokaisen kokouksen pöytäkirjan sekä huolehtii järjestön jäsenrekisteristä Kide.apissa. Pöytäkirjat vaativat tarkkuutta, sillä ne ovat tärkeitä CoMedian päätöksenteon sekä laillisuuden takia. Sihteerin vastuulla on myös huolehtia GDPR- eli tietoturva-asioista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kerätyt tiedot pysyvät salassa ja ettei CoMedia säilytä ylimääräisiä tai turhia tietoja.


Sihteerin pestiin kuuluu myös alumni- ja kv-toiminta. Näissä molemmissa osa-alueissa riittää vielä paljon kehitettävää. Pestin kehityskohteet tuovat mukanaan kivaa vastapainoa rutiininomaiseen toimintaan virallisten dokumenttien parissa. Parasta sihteerin pestissä on se, että voit oman kiinnostuksen puitteissa auttaa muita omissa pesteissään ja toimia apukätenä koko hallitukselle!


Riina Hynönen, sihteeri 2022Koulutuspoliittinen vastaava


Koulutuspoliittisen vastaavan eli kopon tärkein tehtävä on huolehtia viestinnän opiskelijoiden edunvalvonnasta ja toimia CoMedialaisten äänenä erilaisissa opintoja koskevissa kokouksissa. Kopo toteuttaa vuosittain palautekyselyn, tapaa kopostoa ja auttaa muita opiskelijoita erilaisissa edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä.


Parasta kopon pestissä on mielestäni ollut vaikuttaminen, ja olenkin päässyt olemaan osana hyvin monenlaisia kokouksia, jossa opiskelijoiden mielipiteitä on haluttu kuulla. Vuoden aikana olen päässyt tutustumaan yliopiston henkilökuntaan, sekä VYY:n että toisten ainejärjestöjen kopoihin, joiden vertaistuki onkin tullut monesti tarpeeseen.

Jos siis koet mielenkiintoa edunvalvontaa kohtaan, olet valmis kertomaan näkemyksiäsi ääneen ja puuttumaan tarvittaessa haastaviinkin tilanteisiin, saatat hyvinkin olla seuraava kopo!


Aino Sadeniemi, koulutuspoliittinen vastaava 2022Yrityssuhdevastaava


Yrityssuhdevastaava toimii linkkinä ainejärjestömme ja yhteistyökumppanien välillä. Ysvi ylläpitää ja kehittää CoMedia ry:n ja sen yhteistyökumppanien välisiä suhteita, huolehtii sopimuksista sekä vastaa haalariprojektista. Aktiivinen yhteydenpito yhteistyökumppaneihin esimerkiksi tapahtumien tai sponsoroinnin tiimoilta on olennainen osa pestiä.

Tulevalla hallituskaudella pesti tulee kokemaan hieman muutoksia, joten pestiin valittava pääsee konkreettisesti vaikuttamaan CoMedia ry:n tulevaisuuteen. Tarkoituksena on luoda ysvitiimi, jota yrityssuhdevastaava johtaa. Tämä antaa ysville enemmän mahdollisuuksia yrityssuhteiden parantamiseen ja tehokkaampaan toimintaan.


Pestissä on mielestäni parasta työskentely hyvin erilaisten yritysten kanssa sekä tietysti haalariprojekti, joka on lähes koko hallitusvuoden mittainen rupeama – projektin aikana pääset muun muassa vetämään tiimiä, hankkimaan sponsoreita sekä huolehtimaan haalarien tilaamisesta ja muista käytännön asioista. Pestissä tärkeintä on hyvät organisointi- ja vuorovaikutustaidot, oma-aloitteisuus sekä rohkea ja reipas asenne. Yrityssuhdevastaavan pestissä näitä taitoja pääsee loistavasti kehittämään!


Eino Viitamies, yrityssuhdevastaava 2022Tiedottaja


Tiedottajan keskeisin tehtävänä on viestiä comedialaisille ajankohtaisista asioista. Tiedottaja vastaa järjestön sähköpostilistasta, jolle uudet viestinnän opiskelijat lisätään, ja jonka kautta lähetetään viikkotiedotteita jäsenistölle. CoMedian Twitterin, LinkedInin ja verkkosivujen hallinnointi sekä päivittäminen on tiedottajan vastuulla. Tämän lisäksi tiedottaja viestii järjestön eri sidosryhmien kanssa harjoittelu- ja työpaikoista ja päivittää CoMedian tulevat tapahtumat VYY:n tapahtumakalenteriin.


Yleinen kiinnostus viestinnän alaa ja sen muutoksia kohtaan on hyödyllistä tiedottajan pestissä. Pestissä on hyvä osata kirjoittaa selkeitä ja informatiivisia tekstejä ja huolellisuus on eduksi. Julkaisujen tekeminen someen ja blogiin tarjoaa arvokasta kokemusta sisällöntuotannosta ja omaa luovuuttaan pääsee käyttämään kivalla tavalla. Tietoteknisistä taidoista on puolestaan apua sähköpostilistan ylläpidossa ja verkkosivujen päivittämisessä, mutta aiempi kokemus ei ole suinkaan välttämätöntä – tekemällä oppii!


Jenna Laine, tiedottaja 2022Somevastaava


Somevastaavan tehtävänä on huolehtia CoMedia ry:n sosiaalisen median kanavista niin sisällön kuin visuaalisen ilmeenkin suhteen. Kanavissa tiedotetaan jäsenistölle kaikista heitä koskevista asioista. Somevastaavan vastuulla on myös Composti-podcast sekä Viestijän päiväkirjat -videosarja.


Tässä pestissä ollaan tiiviisti yhteyksissä muiden hallituslaisten kanssa ja onkin tärkeää pysyä mahdollisimman hyvin kärryillä kaikesta mitä ympärillä tapahtuu. Erityisesti yhteistyötä tehdään tiedottajan kanssa. Somevastaava ja tiedottaja vetävät yhdessä sometiimiä, joka auttaa heitä pestiin liittyvissä tehtävissä.


Somevastaavaksi sopii ihminen, jolla on visuaalista silmää ja joka on kiinnostunut sisällöntuotannosta. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse osata ennestään! Toisinaan tutuksi tulee kiireen ja paineen alla toimiminen ja erilaisiin tilanteisiin on hyvä osata mukautua. Myös aikatauluttaminen on somevastaavalle tärkeä taito. Kaiken kaikkiaan tässä pestissä pääsee oppimaan tärkeitä käytännön taitoja niin viestinnästä kuin ryhmässä toimimisestakin!


Jonna Karekivi, somevastaava 2022Campin päätoimittaja


Campin päätoimittajana pääset toteuttamaan luovaa visiotasi yhdessä muun toimituksen kanssa. Tehtävänäsi on tuottaa viisi kertaa vuodessa ilmestyvää ainejärjestölehteämme ja pitää kaikkia lankoja käsissäsi. Ohjaat ja avustat toimitusta tarpeen mukaan kirjoittamisessa, kuvittamisessa ja taittamisessa. Pestin aikana oikoluet paljon juttuja, opit delegoimaan asioita ja kirjoitat pääkirjoituksen jokaiseen numeroon. Tehtävässä on hyötyä johtamistaidoista, ideointikyvystä, visuaalisesta silmästä sekä suunnitelmallisuudesta. Sinun ei kuitenkaan tarvitse osata kaikkea, sillä sinulla on apunasi muu toimitus.


Pestin suola on siinä, kun näkee toimituslaisten onnistuvan, lehtien valmistuvan ja palasten loksahtelevan kohdilleen. Päätoimittajana toimit osana hallitusta kivojen tyyppien kanssa ja pääset vaikuttamaan varsinkin viestinnän opiskelijoiden asioihin. Jos siis koet olevasi journalismista syttyvä luova ideanikkari, joka nauttii myös itsenäisestä työskentelystä, olet varmasti oiva vaihtoehto seuraavaksi Campin päätoimittajaksi.


Venla Rouhiainen, Campin päätoimittaja 2022Projektivastaavat


Projektivastaavan tehtäviin kuuluu tapahtumien järjestäminen ja suunnittelu jäsenistölle. Tärkeitä ominaisuuksia ovat tiimityöskentely, sillä toimit yhdessä toisen projektivastaavan sekä projektitiimin kanssa. Lisäksi tärkeänä taitona on aikataulutus, jotta kaikki tarvittavat asiat tulevat hoidettua ajallaan. Pestin työtehtävät eivät jää ainoastaan tapahtumien tasolle, sillä pääset myös tekemään yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa, suunnittelemaan haalarimerkkejä ja kontaktoimaan sponsoreita. Luovuus ja uudet ideat ovat myös enemmän kuin tervetulleita. Projektivastaavana pääset suoraan tekemisen makuun ja näät konkreettisesti tekosi tulokset tapahtumien muodossa!


On tärkeä oppia suunnittelemaan yksityiskohtia, ja silti myös nähdä tapahtuma suurempana kokonaisuutena. Olemme vuoden aikana oppineet erityisesti kommunikaation tärkeyden ja nimenomaan hallituksen ja projutiimin kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen. Tämän lisäksi on ollu kiva oppia muiden järjestöjen välisestä yhteistyöstä yhtä sun toista. Kaikki tekevät tapahtumia eri tavalla, joten on tärkeä myös yhteistyötä tehdessä tehdä kompromisseja ja sopia yhteisistä linjoista heti alkuun. Järjestörajoja rikkovat poikkitieteelliset yhteistyöt ovat tämän pestin suola ja on ollut mahtava tutustua myös oman hallituksen lisäksi muiden järjestöjen toimijoihin. Suosittelemme pestiä kaikille tapahtumien järjestämisestä kiinnostuneille idearikkaille tyypeille, joilla pysyy langat käsissä (edes jotenkuten). Valmis osaaja ei todellakaan tarvitse olla, koska tässä pestissä pääsee oppimaan tekemällä. Nyt vaan hakemusta tulemaan!


Vilma Järvinen & Justina Uusitalo, projektivastaavat 2022Työelämä- ja hyvinvointivastaava


Työelämä- ja hyvinvointivastaavan tehtäviin kuuluu CoMedia Cokeilee- tapahtumien järjestämien, cahvit sekä erilaisten työelämätapahtumien (excursioiden) järjestäminen. Cokeiluihin mahtuu uusia lajikokeiluja, luovia (maalaus) ja muita yhteisöllisyyttä edistäviä tapahtumia. Lisäksi tyelämä- ja hyvinvointivastaava osallistuu koulutuspoliittisen vastaavan kanssa jäsenistölle suunnattuun hyvinvointikyselyn tuottamiseen.

Pestissä päässee kehittämään CoMedian hyvinvointitapahtumia ja jäsenistön työelämävalmiuksia excurioiden kautta.


Pestissä tarvitsee organisointi-ja ideointitaitoja sekä aitoa kiinnostusta kehittää toimintaa ja uusia tapahtumia. Yhtestyökyky hallituspestissä on tärkeässä roolissa ja lisäksi tehtävien delegoinnista on hyötyä. Cokeilujen ja excursioiden järjestäminen sisältää eri tahojen kontaktointia, joten pestissä tarvitsee hyviä vuorovaikutustaitoja sähköpostin ja tarvittaessa puhelimen välityksellä. Omassa pestissä parasta on ollut upeat excupaikat, onnistuneet hyvinvointitapahtuman ja huikea yhteishenki, joka vallitsee tapahtumissa


Jos olet innokas kehittämään CoMedian hyvinvointikenttää, järjestämään lisää excursioita, tykkäät ideoida ja haastaa itseäsi, pesti sopii luultavammin juuri sinulle!


Ekaterina Styrman, työelämä- ja hyvinvointivastaava 2022Vuosijuhlavastaavat


Vuosijuhlavastaavan päätehtävänä on koordinoida vuosijuhlaviikon tapahtumia, joita ovat vuosijuhlat, silliaamiainen, etiketti-ilta ja vuosijuhlasitsit (sekä mahdollisesti muita tapahtumia, joita voi vapaasti vuosijuhlatiimin kesken ideoida, esim. vuonna 2021 järjestettiin lisäksi muun muassa työelämätapahtuma sekä yhteissitsit Tampereen Reettoreiden kanssa). Vuoden aikana vuosijuhlavastaavan tehtävänä on suunnitella, budjetoida ja organisoida edellä mainittuja tapahtumia. Lisäksi tärkeänä tehtävänä on sponsoreiden ja yhteistyökumppaneiden hankinta sekä erilaisten tahojen kontaktointi sähköpostitse ja puhelimitse.


Vuosijuhlavastaava on vastuussa myös vuosijuhlatiimin rekrytoinnista sekä tiimin vetämisestä. Tiimin lisäksi vuosijuhlavastaava tekee tiivistä yhteistyötä hallituksen jäsenten kanssa, jotka ovat vastaavan tukena juhlavuoden aikana.


Vuosijuhlavastaavan pestissä pääsee kehittämään omia vuorovaikutus-, viestintä-, johtamis- ja yhteistyötaitoja. Pesti tarjoaa oivan mahdollisuuden isomman projektin järjestämiseen. Sinun ei tarvitse olla kokenut tapahtumajärjestäjä, vaan oma-aloitteisella ja positiivisella asenteella päässet jo pitkälle. Pestissä tarvitaan hyviä aikataulutus- ja organisointitaitoja, paineensietokykyä sekä luovuutta.


Ekaterina Styrman & Maija Lammela, vuosijuhlavastaavat 2021255 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page