Yleistä koulutusohjelmasta

Suurin osa viestintätieteiden opiskelijoista Vaasassa suorittaa opintojensa aikana humanististen tieteiden kandidaatin sekä filosofian maisterin tutkinnot. Kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä ja maisterin tutkinto 120 opintopistettä. Kandidaatin tutkinto suositellaan suoritettavan kolmessa vuodessa ja maisterin tutkinto kahdessa. Varsinainen opinto-oikeus on kuitenkin yhteensä seitsemän vuotta.

Kandidaatin tutkinto

Viestintätieteiden koulutusohjelmassa on moduulirakenne: moduulien peruskurssit ovat kaikille yhteisiä, ja sen lisäksi voit valita, mihin viestinnän osa-alueeseen haluat erikoistua suorittamalla yhden tai useamman moduulin loppuun.

Moduulit ovat:

  • viestintä eri aloilla

  • viestintä kielenkäyttönä

  • median tutkimus

  • digitaaliset mediataidot

  • interaktiivinen media

  • pelitutkimus

Ensimmäisenä opiskeluvuonna suoritetaan pääasiallisesti viestintätieteiden perusopintoja. Valinnat suoritettavista moduuleista tehdään toisena opiskeluvuonna.

Lue lisää koulutusohjelmasta yliopiston sivuilta:

 https://www.univaasa.fi/hakijat/hakukohteet/kandidaattiohjelmat/viestintatieteet/

Tutustu koulutusohjelman opinto-oppaisiin täältä:

 https://www.univaasa.fi/fi/for/student/materials/handbooks/languages_and_communication/

Maisterin tutkinto

Viestinnän maisteriohjelmia ovat tekninen viestintä (TEVI) sekä viestinnän monialainen maisteriohjelma (VIMA), jonka kaksi suuntautumismahdollisuutta ovat digitaalinen media ja organisaatioiden viestintä. Molempien maisteriohjelmien tutkintonimike on filosofian maisteri ja laajuus 120 op.

VIMA:n organisaatioiden viestinnän suuntauksessa viestintää  tarkastellaan monitieteisesti mm. strategisen viestinnän, muutosviestinnän, kriisiviestinnän ja suhdetoiminnan näkökulmista. Digitaalisen median opintosuuntaus antaa opiskelijalle valmiuksia verkkoviestintään liittyviin ja journalistista osaamista painottaviin työtehtäviin. Suuntautumisvaihtoehto pohjautuu mediatutkimuksen teorioihin, ja tutkimuksessa tarkastelun kohteita ovat muun muassa sosiaalinen media, blogit ja digitaaliset pelit.

Teknisen viestinnän maisteriohjelmassa filosofian maisteriksi opiskelevien opintosuunta on viestintätieteet. Ohjelman keskeisiä teemoja ovat käytettävyys ja käyttäjälähtöisyys. Opiskelijat voivat profiloida teknisen viestinnän opintojaan valitsemalla joko tietojärjestelmätieteen erikoistumisopinnot tai terminologisen tutkimuksen erikoistumisopinnot.

CoMedia ry

Vaasan yliopiston viestintätieteilijät

Y-tunnus: 2058293-3

Sähköposti

callitus(at)uwasa.fi

Postiosoite 

Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa

 

Käyntiosoite 

Colo, Technobotnia

Puuvillakuja 3, 65200 Vaasa