top of page
  • Writer's pictureCoMedia Ry

Näin loistat työhakemuksella ja cv:llä - urapalveluiden vinkit työnhaun asiakirjoihin

Päivitetty: 12. maalisk. 2021


Työnhaku on joka kevään ajankohtainen sekä puhutteleva aihe erityisesti kesätöitä ja

harjoittelupaikkoja metsästävien opiskelijoiden keskuudessa. Monesti tietämättömyys siitä, mitä hakemuskirjeeseen ja ansioluetteloon todellisuudessa tulisi liittää, saattaa yllättää hakijan. Urapalveluiden Sunna Vainiomaa opasti CoMedian 23.2. järjestämässä työnhakupäivässä, miten työnhaun asiakirjat kannattaa rakentaa, ja mitä on tärkeää ottaa huomioon niin työhaastattelussa kuin sen jälkeenkin.


 

Panosta työnhaun asiakirjoihin


Työnhaun kannalta erityisen olennaisia ovat työnhaun asiakirjat: hakemuskirje ja ansioluettelo. Vainiomaan mukaan hakemuskirjettä voidaan ajatella eräänlaisena motivaatiokirjeenä, jonka avulla hakija voi osoittaa oman kiinnostuksensa paikkaa kohtaan. Kirje voidaan jakaa karkeasti neljään osaan: johdantoon, osaamiseen, persoonaan ja lopetukseen. Alussa onkin tärkeää mennä suoraan asiaan, eikä käyttää liikaa aikaa itsensä esittelyyn. Näin kiinnostus kiinnitetään heti kättelyssä. Kerrottaessa osaamisesta on tärkeää ilmaista, miten itse täyttää työlle asetetut vaatimukset ja mikä tekee sinusta varteenotettavan hakijan. Kolmannessa kappaleessa on hyvä tuoda esiin oma persoona kuvailemalla sitä suorien esimerkkien kautta, eikä niin sanottujen tyypillisten fraasien avulla. Lopetuksessa on tärkeää korostaa vielä viimeisen kerran omaa innokkuutta paikkaa kohtaan. Lisäksi, jos hakemuksessa pyydetään esittämään esimerkiksi palkkatoivetta, tulee se kertoa tässä kohtaa. On myös tärkeää muista ettei hakemuksessa tule toistaa ansioluettelossa mainittuja asioita liiallisesti.

Ansioluetteloon on yhtä lailla tärkeää panostaa. Nykyään suositaan yhä enemmän visuaalista cv:tä ja se onkin erinomainen tapa erottua joukosta – kuitenkin on tärkeää panostaa sen selkeyteen. Jos haussa on paikka, jossa edellytetään esimerkiksi visuaalisuutta tai muuta luovaa taitoa, on ansioluettelo myös hyvä tapa osoittaa omaa osaamista. Ansioluetteloa tehdessä tulee muistaa käyttää käänteistä järjestystä koulutuksessa, työkokemuksessa ja muussa kokemuksessa - tällöin viimeisin kokemus tulee aina listan kärkeen. Vainiomaa huomauttaa, että työhakemuksessa ja ansioluettelossa on tärkeää käyttää samoja yhteystietoja, jotta vältytään suuremmalta hämmenykseltä työnantajan päässä. Vainiomaa muistuttaa hakijoita myös siitä, ettei ansioluetteloon ole hyvä merkitä suosittelijoiden kohdalle fraasia "saa pyydettäessä", vaan suosittelijoiden yhteystiedot on hyvä laittaa heti saataville.

Nykypäivänä myös videomuotoiset ansioluettelot ovat yleistyneet ja niiden teko voi monille olla vielä suuri mysteeri. Vainiomaa nostaa esiin, että videona toteutettu ansioluettelo onnistuu erinomaisesti myös puhelimella kuvaten. Videon tulisi olla hyvin tiivis ja siihen kannattaa sisällyttää vain ja ainoastaan kaikista olennaisimmat asiat itsestään - pituus on hyvä pitää noin kahdessa minuutissa. Sen teossa voikin hyödyntää esimerkiksi niin sanottua hissipuhetta, jonka aikana kerrotaan kaikista olennaisimmat asiat itsestään juuri työnhaun kannalta.


Piilotyöpaikkojen kasvava merkitys


Yhdeksi isoksi teemaksi työnhakupäivässä nousi piilotyöpaikkojen merkitys. Niiden etsiminen voi olla hankalaa, mutta ei täysin mahdotonta, jos tietää mistä etsiä. Vainomaa täydentää, että monesti avoimissa hauissa on vain murto-osa työpaikoista - monet paikat menevät niille, jotka osaavat kysyä paikkojen avoimuutta oikeana hetkenä, sillä rekryprosessi on usein yrityksille kallis. Tällaisia piilotyöpaikkoja on mahdollista löytää esimerkiksi uutisista, jossa kerrotaan yrityksen laajentumisesta.


Myös avoimen hakemuksen lähettäminen itseään kiinnostavalle yritykselle voi olla kannattavaa. Tällöin hakemus kannattaa ohjata tietylle henkilölle, kuten itseään kiinnostavan osaston johtajalle. Näin on mahdollista varmistaa sen päätyminen oikeisiin käsiin ja se, että se käsitellään varmasti. Hakemuksen ohjaaminen esimerkiksi henkilöstöpalveluille voi eritoten suurissa yrityksissä hidastaa sen tarkastelua, ellei ole hakemassa nimenomaan HR:n tehtäviin. Avoimen hakemuksen lähetyksessä on tärkeää Vainiomaan mukaan muistaa pitää pallo itsellään. Voit siis itse luvata palaavasi asiaan viikon kuluttua, jolloin annat mahdolliselle työnantajalle aikaa tutustua hakemukseen.


Työhaastatteluun valmistautuminen


Kun työnhaun asiakirjat ovat kunnossa ja hakemukset on lähetetty, voi haastattelukutsu osua kohdalle, johon on myös tärkeää valmistautua. Erityisen tärkeää on ottaa selvää yrityksen toiminnasta esimerkiksi sen verkkosivujen kautta, sillä näin voit osoittaa konkreettisemmin oman kiinnostuksen yritystä ja sen toimintaa kohtaan. Lisäksi on tärkeää selvittää, vastaavatko yrityksen arvot omia arvojasi. Tämän voikin tuoda haastattelussa esiin, jos esimerkiksi ympäristöasiat ovat tärkeitä molemmille osapuolille. Myös yrityksen seuraaminen sosiaalisessa mediassa voi Vainiomaan mukaan olla kannattavaa.

Vainiomaa muistuteleekin haastatteluun valmistautuvia siitä, että niin työnantajaa kuin haastateltavaa jännittää todennäköisesti haastattelutilanteessa ja se on täysin luonnollista. Jos jään haluaa rikkoa, voi omasta jännittyneisyydestään jopa mainita aluksi! Haastattelussa on tärkeää olla oma itsensä, jotta haastattelijalle voi välittää mahdollisimman aidon kuvan itsestään. Älä siis opettele vastauksia ulkoa, vaan kerro asiat omalla tyylilläsi! Haastattelun loppua varten voi myös pohtia, haluaako haastattelijalta kysyä jotain työnhakuprosessiin, työpaikkaan tai vaikkapa työympäristöön liittyen. Vainiomaa kannustaa olemaan oma itsensä myös ryhmähaastatteluissa. Tällasiissa tilanteissa työnantaja haluaa erityisesti nähdä, millaiseen rooliin asetut. Onkin tärkeää olla aktiivinen sekä antaa muille tilaa.

Haastattelun jälkeen on tärkeää muistaa, että vaikka ei tulisikaan valituksi, on haastatteluun osallistuminen aina tärkeää kokemusta jatkoa varten! Sen myötä on mahdollista kasvattaa itsetuntemusta ja pohtia, missä onnistui, ja mihin olisi voinut petrata enemmän. Kaiken kaikkiaan Vainiomaa muistuttaa kaikkia hakijoita olemaan aktiivinen työnhaussa ja olemaan yhteydessä työnantajiin sekä kyselemään aktiivisesti. Työnhaussa ei kehity kuin kokeilemalla ja yrittämällä. Hän kannustaakin seuraavasti kaikkia, joille työnhaku on tällä hetkellä ajankohtaista:


- Ole rohkeasti yhteyttä sinua kiinnostaviin työnantajiin, vaikka paikkoja ei olisikaan auki. Kaikki työ kehittää työelämätaitoja ja valmiuksia!


 

Jos tarvitset uraohjausta tai haluat palautetta työnhaun asiakirjoihin, ole yhteydessä Katri Pöntiseen osoitteessa katri.pontinen@univaasa.fi, joka vastaa ensisijaisesti viestinnän opiskelijoiden uraohjauksesta. Voit myös olla yhteydessä Sunna Vainiomaahan osoitteessa sunna.vainiomaa@univaasa.fi


Tutustu työnhakuun valmistaviin palveluihin:


Ekonomin työhakemusvideo (Soveltuu myös viestinnän opiskelijoille)


---


Sara Güven

205 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

CoMedian excursio Helsinkiin

28.3.–30.3.2022 Ensimmäinen päivä – Yle ja Sitra Excursio starttasi junamatkalla Vaasasta kohti Helsinkiä. Aamu Helsingissä alkoi vierailulla Ylen Luovalle talolle. Meidät otettiin innolla vastaan, si

bottom of page