top of page
  • Writer's pictureCoMedia Ry

CoMedian hallitushaku auki 1.11.-12.11.2023


CoMedian hallitushaku aukeaa 1.11. ja uudet toimijat valitaan syyskokouksessa 15.11. Tässä postauksessa pääset lukemaan jokaisesta pestistä ja siitä, miksi hallitustoiminta kannattaa.


Postauksen lopussa on lisätietoa syyskokouksesta sekä siitä, kuinka tehdä hallitushakemus.Puheenjohtaja

Puheenjohtaja vastaa toiminnan sujuvuudesta, aikatauluttamisesta sekä pitää huolen, että toiminta on toimintaa ohjaavien dokumenttien, kuten sääntöjen ja ohjesääntöjen mukaista. Tämän on hyvä olla perillä, mitä hallituslaisilla on työpöydällä sekä tukea ja auttaa tarvittaessa. Lisäksi puheenjohtaja auttaa muita hallituslaisia heidän pesteissään. Hallitusten kokousten valmistelu sekä puheenjohtaminen noin pari kertaa kuussa kuuluvat myös puheenjohtajan vastuulle. Puheenjohtaja tapaa VYY:n, muiden ainejärjestöjen puheenjohtajien ja yliopiston henkilökunnan sekä muiden sidosryhmien kanssa eri kokouksissa ja tapaamisissa.

Puheenjohtajan pesti vie aika lailla päivittäin jonkin verran aikaa, toki vapaapäiviäkin ehtii viettämään. Kiireestä huolimatta hommat ovat olleet mielekkäitä, sillä olen itse tykännyt tehdä töitä muiden hallituslaisten ja toimijoiden kanssa sekä on ollut ilo tehdä töitä comedialaisten eteen. Järjestötoiminta vie aikaa, mutta se antaa paljon enemmän!

Puheenjohtajan pestissä on hyötyä organisaatioitaidoista, kyvystä hallita suuria kokonaisuuksia sekä avoimesta ja rohkeasta asenteesta. Tärkeää on osata myös ennakoida ja nähdä pidemmällä tähtäimellä asioita sekä tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen. Nämä taidot kehittyvät kuitenkin vuoden aikana sekä puheenjohtaja saa kattavan perehdytyksen tehtävään. Tärkeintä on kiinnostus ja halu tehdä töitä CoMedian eteen!

- Aino Leveälahti, puheenjohtaja 2023


Sihteeri

CoMedian hallituksen sihteerin pääasiallinen tehtävä on laatia hallituksen kokouksista

pöytäkirjat. Pöytäkirjat vaativat tarkkuutta, sillä ne ovat tärkeitä yhdistyksen päätöksenteon ja laillisuuden kannalta. Sihteeri huolehtii myös järjestön GDPR- eli tietoturva-asioista sekä

jäsenrekisteristä Kide.appissa. Tietoturvasta huolehtiminen tarkoittaa sitä, että kerätyt tiedot pysyvät salassa ja ettei CoMedia säilytä ylimääräisiä tai turhia tietoja.

Lisäksi sihteerin pestiin kuuluu alumnitoiminnan ylläpitäminen. Sihteeri on yhteydessä

CoMedialle tärkeään sidosryhmään eli alumneihin ja pyrkii vahvistamaan yhteistyötä esimerkiksi alumneille suunnattujen kyselyjen ja tapahtumien kautta.

Sihteerin pesti tarjoaa mahdollisuuden perehtyä yhdistystoiminnan saloihin ja saada kattavan kokonaiskuvan koko ainejärjestön toiminnasta. Pesti mahdollistaa myös edellä mainitun alumnitoiminnan kehittämisen, joka tuo vastapainoa rutiininomaiseen toimintaan virallisten dokumenttien parissa!

- Jenna Laine, sihteeri 2023


Talousvastaava

Talousvastaavan tehtävänä on kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä tulevan vuoden talousarvion tekeminen. Vuoden aikana talousvastaava seuraa budjetin toteutumista ja pitää huolen sekä laskuttamisesta että laskujen maksamisesta. Edeltävää kokemusta kirjanpidosta tai muista taloushallinnollisista asioista ei tarvitse olla - tekemällä oppii!


- Sara Simola, talousvastaava 2023


Yrityssuhdevastaava


Yrityssuhdevastaavan tehtävänä on yhteistöiden solmiminen ja ylläpito, tuotetilaukset, sponsoreiden hankinta tapahtumiin sekä haalariprojekti. Pestissä työmäärä jakautuu tasaisesti koko vuodelle ja yrityssuhdevastaavan tukena on ysvitiimi. Tiimi hoitaa yrityssuhdesektorilla erityisesti haalariprojektia ja tapahtumien sponsorointia, yrityssuhdevastaavan johdolla. Näin ysvi pystyy paremmin panostamaan pestin ja yrityssuhteiden kehittämiseen.

Parasta pestissä on sen monipuolisuus, sillä ysvin tehtävät ovat keskenään hyvin erilaisia ja opettavaisia. Pesti tarjoaakin hyvät taidot työelämään, sillä pestissä pääsee mm. tekemään tarjouspyyntöjä, kontaktoimaan yrityksiä, laatimaan sopimuksia, suunnittelemaan tuotteita sekä luomaan yrityksille erilaisia yhteistyökonsepteja. Pestissä tarvitaan kokonaisuuksien hallintaa ja ysviltä vaaditaankin taitoa pitää langat käsissä.


Mitään ei tarvitse kuitenkaan ennalta osata vaan oma-aloitteisuudella, järjestelmällisyydellä ja reippaalla työotteella pääsee jo pitkälle. Suosittelen yrityssuhdevastaavan pestiä, jos olet innokas oppimaan uutta ja sinulla on halua kehittää järjestömme yrityssuhteita. Hallitustoiminta antaa enemmän kuin ottaa, sillä se tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin, vaikuttaa ainejärjestön toimintaan sekä laajentaa omaa osaamistaan.


- Sigfrida Moilanen, yrityssuhdevastaava 2023


Työelämä- ja hyvinvointivastaava


Työelämä- ja hyvinvointivastaavan tehtäviin kuuluu CoMedia Cokeilee -tapahtumien järjestäminen, cahvit sekä erilaisten työelämätapahtumien, kuten excursioiden järjestäminen. Cokeiluihin mahtuu uusia lajikokeiluja sekä muita luovia ja yhteisöllisyyttä edistäviä tapahtumia. Lisäksi työelämä- ja hyvinvointivastaava osallistuu koulutuspoliittisen vastaavan kanssa jäsenistölle suunnattuun hyvinvointikyselyn tuottamiseen. Pestissä pääsee kehittämään CoMedian hyvinvointitapahtumia ja jäsenistön työelämävalmiuksia excursioiden kautta. Tapahtumien sisältöön ja luonteeseen pääsee pestissä itse vaikuttamaan paljon. Pestissä tarvitsee organisointi- ja ideointitaitoja sekä aitoa kiinnostusta kehittää toimintaa ja uusia tapahtumia. Yhteistyökyky hallituspestissä on tärkeässä roolissa ja lisäksi tehtävien delegoinnista on hyötyä. Cokeilujen ja excursioiden järjestäminen sisältää eri tahojen kontaktointia, joten pestissä tarvitsee hyviä vuorovaikutustaitoja sähköpostin ja tarvittaessa puhelimen välityksellä. Omassa pestissä parasta on ollut upeat excupaikat, onnistuneet hyvinvointitapahtumat sekä uusiin ihmisiin tutustuminen. Jos olet innokas kehittämään CoMedian hyvinvointikenttää, järjestämään lisää excursioita, tykkäät ideoida ja haastaa itseäsi, pesti sopii luultavammin juuri sinulle!

- Laura Repo, työelämä- ja hyvinvointivastaava 2023


Koulutuspoliittinen vastaava


Koulutuspoliittisen vastaavan eli kopon tärkein tehtävä on huolehtia viestinnän opiskelijoiden edunvalvonnasta sekä toimia comedialaisten äänenä erilaisissa opintoja koskevissa kokouksissa. Tämän lisäksi kopo toteuttaa vuosittain palaute- ja fuksikyselyn, tapaa kopostoa ja auttaa muita opiskelijoita erilaisissa edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä. Viimeisen parin vuoden aikana kopo on ollut myös mukana toteuttamassa henkilökunnan ja opiskelijoiden välistä hengailua.

Kopon pestissä korostuu kommunikaatiotaitojen sekä laajojen kokonaisuuksien ymmärtämisen taito. Kuluneen vuoden aikana olen oppinut tarkemmin koulutusohjelmistamme sekä yliopiston toiminnasta yleisesti. Erilaiset kokoukset ja keskustelutilanteet harjauttavat nopeasti keskustelu- ja perustelutaitoja. Näistä taidoista onkin erittäin paljon hyötyä työelämää silmällä pitäen! Kuluneen vuoden aikana olen tutustunut laajasti yliopiston henkilökuntaan sekä VYY:n että toisten ainejärjestöjen kopoihin, joiden vertaistuki sekä uudet näkökulmat onkin tullut monesti tarpeeseen. Mielestäni parasta kopoilussa on ollut opiskelijavaikuttaminen oman oppiaineen tasolla sekä muussa yliopistoyhteisössä. Edunvalvonnan näkökulmasta parhaita onnistumisentunteita ovat tuottaneet tilanteen, joilla on ollut nopeita vaikutuksia opiskelijoidemme arkeen esimerkiksi kurssien arvioinnin suhteen.

Mikäli koet mielenkiintoa edunvalvontaa kohtaan, olet sanavalmis kertomaan näkemyksiäsi ääneen ja puuttumaan tarvittaessa haastaviinkin tilanteisiin, saatat hyvinkin olla meidän seuraava kopo! - Riina Hynönen, koulutuspoliittinen vastaava 2023


Somevastaava


Somevastaava on vuoden 2023 loppuun asti vastannut CoMedian keskeisten somekanavien, Instagramin ja sen ohella Facebookin, Youtuben ja Spotifyssä julkaistavan Compostin sisällöntuotannosta. Somevastaava toimii linkkinä jäsenistön ja hallituksen välillä, ja pestiin onkin kuulunut niin tapahtumajulkaisut ennen ja jälkeen tapahtumien, katsaukset ja koonnit, kesätyösomettajien rekrytoiminen ja koordinointi, somekalenterin ylläpitoa ja muita pieniä, juoksevia asioita. Vuoden 2023 aikana olen edellä mainittujen lisäksi tai ohella luonut CoMedialle kuluvan vuoden visuaalisen ilmeen, tehnyt tapahtumavisuja, ylläpitänyt Viestijän päiväkirjat -videosarjaa halukkaille kuvaajille ja toiminut tiiviissä yhteistyössä erityisesti tiedottajan kanssa.

Somevastaavan pestissä hyötyä on ollut visuaalisista taidoista, uteliaisuudesta ja uskalluksesta kokeilla asioita, sekä niistä paljon puhutuista ryhmätyötaidoista. Somevastaava on se, johon hallitus on yhteydessä, kun jotain tulisi viestiä ulospäin. Myös kyky asettaa rajoja on ollut tärkeää, pestissä työt ei lopu tekemällä, joten on tärkeää pystyä irtautumaan hommista ja toisaalta myös asettaa pelisäännöt siihen, millaisella aikataululla esimerkiksi julkaisun voi saada ulos realistisesti.

Somevastaavan pesti on käytännön kokemusta viestinnän alasta! Se auttaakin työelämässä varsin konkreettisella tavalla, sillä hallituksessa työskentely on turvallinen ja konkreettinen tapa tutustua viestinnän alaan. Vuoden aikana olenkin oppinut paljon niin ajanhallinnasta, kokouskäytänteistä kuin tehokkaasta viestimisestä monikanavaisesti.

Hallitustoiminta on tuonut minulle uusia ystäviä yllättävistäkin paikoista, auttanut löytämään paikkani yliopistoyhteisössä ja kasvattanut varmuutta siitä, että olen oikealla alalla! Sometiimin toisena vastuuhenkilönä toimiminen on opettanut minulle tiiminvetämisestä ja delegoinnista.

Suosittelen hallitukseen hakemista, jos kaipaat mahdollisuutta tutustua opiskelemaamme alaan käytännössä ja matalalla kynnyksellä, koet ainejärjestömme laadukkaan viestinnän ylläpitämisen tärkeänä ja haluat kehittää sitä yhä laadukkaammaksi!

- Julia Lehtinen, somevastaava 2023


Tiedottaja


Tiedottajana olen kuluneen vuoden aikana ollut vastuussa CoMedian nettisivuista, sähköpostien hallinnasta, viikkotiedotteista (joita ei tule joka viikko), LinkedInistä sekä Telegramin tiedotuskanavasta. Tiedottajan tehtävät valmistavat erinomaisesti viestinnän työelämään ja työnhakuun. Mitään tehtäviä ei tarvitse valmiiksi osata, sillä kattava perehdytys ja helpot alustat takaavat sen, että hommat alkavat nopeasti rullaamaan!


Tiedottajan pestiin sopivia taitoja ovat oma-aloitteisuus ja kiinnostus viestinnän tehtäviin. Pesti vie aikaa päivittäin vaihtuvasti, joskus vain viisi minuuttia ja joskus muutaman tunnin. Tiedottajan vaihtuessa vuonna 2024 toiseksi viestintävastaavaksi, pestien tehtävät jakautuvat uudella tavalla, jossa on enemmän vaikutusvaltaa siihen, mitä vastuualueita haluaa itselleen ottaa.


Hallitukseen haku ei vaadi minkäänlaisia aikaisempia taitoja, positiivinen ja innokas asenne riittää! Hallitustoiminta on mahtava tapa tutustua niin uusiin ihmisiin kuin järjestötoimintaan, ja hyödylliset taidot työelämää miettien kehittyvät huomaamatta.


- Emmi Liuski, tiedottaja 2023


Vuodesta 2024 alkaen somevastaavan ja tiedottajan pestit yhdistyvät kahdeksi viestintävastaavaksi. Viestintävastaavina vastuu päätiedotuskanavastamme eli Instagramista toimii niin, että toinen hoitaa tapahtumaviestinnän ja toinen muun viestinnän. Loput somevastaavan sekä tiedottajan tehtävät jaetaan halutulla tavalla tuoreiden viestintävastaavien kesken. Sometiimi toimii viestintävastaavien apuna tulevanakin vuonna.


Tämä onkin siis mahtava ajoitus vaikuttaa CoMedian viestintään ja uusiin pesteihin, joissa oma luovuus on tärkeässä osassa!

Projektivastaavat

Projektivastaavan tehtäviin kuuluu tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen jäsenistölle sekä poikkitieteellisesti myös muille opiskelijoille. Projektivastaavana pääsee käyttämään omaa luovuutta jo perinteiksi tulleiden tapahtumien uudelleen luonnissa, kuin myös ideoimaan uusia tapahtumakonsepteja, jossa vain mielikuvitus on rajana. Luovuuden lisäksi tärkeitä ominaisuuksia ovat hyvä aikataulutus- ja organisointikyky, sekä tiimityöskentelytaidot. Pestissä on tärkeä oppia suunnittelemaan yksityiskohtia, mutta pystyä näkemään tapahtuma myös suurempana kokonaisuutena. Tapahtumat ei (yleensä) synny yhdessä yössä, joten suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys ovat hyviä projektivastaavan piirteitä.

Pestin työtehtävät eivät jää ainoastaan tapahtumien tasolle, sillä pääset myös tekemään yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa, suunnittelemaan haalarimerkkejä ja kontaktoimaan sponsoreita. Projektivastaavana pääset suoraan tekemisen makuun ja näet konkreettisesti työsi tulokset tapahtumien muodossa!

Olen vuoden aikana oppinut valtavasti tapahtumien järjestämisestä. Projektivastaavana toimiminen on antanut paljon taitoja myös työelämään. Yhteistyötaidot, multitasking ja paineen alla työskentely kehittyy takuuvarmasti näissä hommissa. Parasta projektivastaavana on nähdä oman työn tulos. Kova työ palkitaan tapahtumapäivänä, kun tapahtuma on onnistunut ja kaikki viihtyy. Näissä hommissa nälkä kasvaa syödessä!

Suosittelen pestiä kaikille idearikkaille tyypeille, jotka haluavat olla mukana kehittämässä tätä yhteisöä vielä entistäkin paremmaksi. Olet kiinnostunut tapahtumien järjestämisestä ja sinulla pysyy langat käsissä (kalenteri on myös hyödyllinen näissä hommissa). Kokenut tekijä ei todellakaan tarvitse olla, sillä nämä hommat opitaan tekemällä! “Halu oppia uutta katsotaan eduksi”.


- Kaisla Törmälä, projektivastaava 2023

Projektivastaavien tehtäviin kuuluvat tapahtumien suunnitteleminen ja järjestäminen jäsenistölle. Käytännössä pesti kattaa liudan erilaisia tehtäviä, kuten tapahtumasponsoreiden hankinnan, haalarimerkkien suunnittelun ja yhteistyön tekemisen muiden eri ainejärjestöjen kanssa.

Projektivastaavan pestissä korostuvat tiimityöskentelytaidot, sillä projektivastaava työskentelee yhdessä toisen projektivastaavan ja tiimin kanssa. Pestissä oppii myös johtamistaitoja, sillä keskeisenä osana pestiä on projektitiimin johtaminen ja delegointi. Myös ajanhallinnasta ja yleisestä järjestelmällisyydestä on hyötyä. Tapahtumiin liittyy myös paljon luovaa suunnittelua, joten kaikenlainen luovuus on tässä pestissä eduksi.

- Tilda Huhtamies, projektivastaava 2023Tulevana vuonna projektivastaavien tehtävät tullaan jakamaan omiin pesteihin. Työparina toimineet projektivastaavat tulevat olemaan projekti- ja tapahtumavastaava. Pestiuudistuksen myötä tapahtumat saadaan jaettua vastaavien kesken niin, että kummallakin on työpöydällään omat vastuualueet, joihin keskittyä koko vuoden ajan. Tämä helpottaa työn delegoimista ja auttaa kehittämään tapahtumista jo entistäkin parempia.


Tulevaisuudessa projektivastaava tulee keskittymään meidän suurimpiin tapahtumiin, kuten C-Sählyihin ja Ahventien Approihin, ja tapahtumavastaava puolestaan mm. sitseihin ja CoMedia catselee -konseptiin. Tapahtumia ei kuitenkaan tehdä yksin, sillä tapahtumasektorilla vastaavia auttaa projektitiimi.


Campin päätoimittaja


Campin päätoimittajana olet vastuussa CoMedian ainejärjestölehti Campin toimituksesta. Lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa ja vastuullasi onkin tuottaa kyseinen lehti julkaisuvalmiiksi. Ideana ei kuitenkaan ole, että teet itse koko lehden yksin, vaan apunasi toimii joukko kirjoittajia, kuvittajia, taittajia sekä oma sometiimisi lehden Instagram-tiliä varten. Pestin kannalta on hyödyllistä, mikäli omaat hyvät johtamistaidot, ideointikyvyn, visuaalisen silmän ja suunnittelutaidot. Näitä sinun ei kuitenkaan tarvitse ennestään osata, sillä matkan varrella sinulla on apunasi niin muu toimitus kuin myös hallitus tarvittaessa.

Päätoimittajana olet päävastuussa juttuideoiden kehittämisestä, viiden lehden teemojen

ideoinnista sekä lehden yleisilmeestä. Pestin aikana oikoluet paljon tekstejä, delegoit toimitusta juttujen, kuvituksien ja taiton valmistumisesta ajallaan sekä aikataulutat lehtien valmistumisen. Pääset myös kirjoittamaan jokaiseen numeroon oman pääkirjoituksen lehden teeman mukaisesti. Myös erilaisten ohjelmien, kuten Adoben käyttö, tulee sinulle tutuksi pestisi aikana.

Paras asia päätoimittaja olemisessa on se, kun näkee vasta suunnitteluvaiheessa olleen lehden valmiina tuotoksena. Se, että tekstit, kuvitukset ja taitto ovat onnistuneita, saavat hymyn huulille. Pestin aikana pääsee lukemaan paljon hyviä ja idearikkaita tekstejä sekä näkemään luovaakin luovempia kuvituksia ja taittoja. Luovuus, jos mikä pääsee kukoistamaan lehden parissa työskennellessä, ja muiden toimituslaisten visioita kuunnellessa. Jos siis haluat kokeilla siipiäsi journalismin saralla sekä samalla päästä mukaan hallituspöhinään, päätoimittajan pesti on sinua

varten!

- Aino Rouhiainen, Campin päätoimittaja 2023


 

Hallituksen valinta


Vuoden 2024 puheenjohtaja ja hallitus valitaan sääntömääräisessä syyskokouksessa 15.11.2023. Kokouksesta lähetetään erillinen kokouskutsu CoMedian sähköpostilistalle viimeistään 10 päivää ennen kokousta. Voit liittyä CoMedian sähköpostilistalle etusivulta löytyvästä painikkeesta. Syyskokouksesta tiedotetaan myös CoMedian somekanavissa.


Hallituksen jäsenten valintajärjestys kokouksessa julkaistaan CoMedian Instagram-tarinoissa haun päätyttyä 13.11.


Hakuajan päätyttyä hakemukset ovat nähtävillä CoMedian verkkosivuilla 13.-15.11.2023. Kaikki hakijat haastatellaan syyskokouksessa. Hakijoille esitetään sekä yhteisiä että pestikohtaisia kysymyksiä. Yhteiset kysymykset esitetään kaikille samanaikaisesti, minkä lisäksi ennen jokaisen pestin vaalia pidetään paneelimuotoinen haastattelu vain kyseisen pestin hakijoille. Syyskokoukseen osallistujilla on mahdollisuus esittää haastateltaville kysymyksiä. Pestien edustajat valitaan enemmistövaalilla suljetulla äänestyksellä.


Syyskokoukseen osallistuminen ei ole edellytys hakemiselle, mutta kokouksessa pidettäviin haastatteluihin osallistuminen on eduksi hakijalle.


Hakuohjeet


Lähetä vapaamuotoinen hakemus, PDF-tiedostona (max. 1 sivu) osoitteeseen


Kirjoita sähköpostin otsikoksi Callitus 2024: Oma nimi. Viimeinen hakupäivä on 12.11.2023.


Kerro hakemuksessa:

- Oma nimi + kerro itsestäsi

- Mihin pestiin/pesteihin haet?

- Miksi haet?

- Voit lisätä hakemuksen yhteyteen oman kuvasi.

Kaikki hakemukset julkaistaan CoMedian verkkosivuilla hakuajan päätyttyä. Pesteihin on mahdollista asettua ehdolle myös syyskokouksessa.


Hakijan tulee olla CoMedia ry:n varsinainen jäsen. Kaikkien vuosikurssien opiskelijat voivat hakea. Yksi hakija voi hakea useampaan pestiin.


Aiempaa kokemusta ei tarvita, kiinnostus ja motivaatio toimintaa kohtaan ovat tärkeitä sekä halu oppia uutta!


121 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page