top of page
  • Writer's pictureCoMedia Ry

CoMedian hallitushaku auki 15.-24.11.2021Hallituksen valinta

Uusi puheenjohtaja ja hallitus valitaan syyskokouksessa 29.11.2021. Kokouksesta

lähetetään erillinen kokouskutsu CoMedian sähköpostilistalle viimeistään 10 päivää

ennen kokousta. Voit liittyä CoMedian sähköpostilistalle etusivulta löytyvästä

painikkeesta. Syyskokouksesta julkaistaan myös Facebook-tapahtuma ja tiedotetaan

CoMedian somekanavissa.

Hakuajan päätyttyä hakemukset ovat nähtävillä CoMedian verkkosivuilla 25.11.-

29.11.2021. Kaikki hakijat haastatellaan syyskokouksessa. Hakijoille esitetään sekä

yhteisiä että pestikohtaisia kysymyksiä. Yhteiset kysymykset esitetään kaikille

samanaikaisesti, minkä lisäksi ennen jokaisen pestin vaalia pidetään paneelimuotoinen

haastattelu vain kyseisen pestin hakijoille. Syyskokoukseen osallistujilla on mahdollisuus

esittää haastateltaville kysymyksiä. Pestien edustajat valitaan enemmistövaalilla

suljetulla äänestyksellä.

Syyskokoukseen osallistuminen ei ole edellytys hakemiselle, mutta kokouksessa

pidettäviin haastatteluihin osallistuminen on eduksi hakijalle.

Hakuohjeet

Lähetä vapaamuotoinen hakemus, PDF-tiedostona (max. 1 sivu) osoitteeseen

viestinta@comediary.com. Kirjoita sähköpostin otsikoksi Callitus 2022: Oma nimi. Viimeinen hakupäivä on 24.11.2021

Kerro hakemuksessa:

- Oma nimi + kerro itsestäsi

- Mihin pestiin/pesteihin haet?

- Miksi haet?

- Voit lisätä hakemuksen yhteyteen oman kuvasi.

Kaikki hakemukset julkaistaan CoMedian verkkosivuilla hakuajan päätyttyä.

Kaikkien vuosikurssien opiskelijat voivat hakea.

Aiempaa kokemusta ei tarvita, kiinnostus ja motivaatio toimintaa kohtaan ovat tärkeitä + halu oppia uutta!

Tehtävään tulee pystyä sitoutumaan koko vuoden ajaksi.

Hakijan tulee olla viestintää pääaineenaan opiskeleva CoMedia ry:n jäsen.


 

Puheenjohtaja

Puheenjohtajan tehtävä on huolehtia ainejärjestön toiminnan yleisestä sujuvuudesta ja aikatauluttamisesta. Puheenjohtaja vetää hallituksen kokoukset ja on kokonaisvaltaisesti perillä siitä, mitä hallitustoiminnassa tapahtuu. Tärkeä osa puheenjohtajan pestiä on muiden hallituslaisten tukeminen omissa pesteissään. Puheenjohtaja pitää huolen siitä, että CoMedian toiminta on tarkoituksenmukaista ja kattaa kaikki tarvittavat osa-alueet. Lisäksi puheenjohtaja edustaa järjestöä erilaisissa kokouksissa ja tapahtumissa sidosryhmien kanssa.

Puheenjohtajan pestissä on hyötyä hyvistä organisointitaidoista, suurten kokonaisuuksien hallinnasta sekä avoimesta ja rohkeasta mielestä. Nämä taidot kehittyvät valtavasti myös hallitusvuoden aikana, ja tärkeintä onkin aito kiinnostus ja halu järjestötoimintaa ja sen kehittämistä kohtaan.

Anna Nikkanen, puheenjohtaja 2021

Sihteeri

Sihteeri laatii jokaisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan sekä huolehtii järjestön jäsenrekisteristä. Pöytäkirjat on laadittava huolellisesti, sillä ne ovat tärkeitä CoMedian päätöksenteon sekä laillisuuden takia. Tämän lisäksi sihteeri huolehtii GDPR- eli tietoturva-asioista, mikä tarkoittaa sitä, että tässä pestissä on pidettävä huolta, että kerätyt tiedot pysyvät salassa ja ettei CoMedia säilytä ylimääräisiä tai turhia tietoja. Tässä pestissä tarvittavat tärkeimmät taidot ovatkin tarkkuus ja huolellisuus. Lisäksi sihteerin vastuulle kuuluvat alumni- ja kv-toiminta. Parasta sihteerin pestissä on, että oman kiinnostuksen puitteissa voi omien vastuiden lisäksi avustaa muita pestejä tarpeen mukaan eli toimia ns. joka paikan höylänä hallituksessa.

Maija Lammela, sihteeri 2021

Talousvastaava

CoMedian talousvastaava seuraa ja suunnittelee yhdistyksen taloutta. Talousvastaava laatii kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä seuraavan vuoden talousarvion ja seuraa budjetin toteutumista vuoden mittaan. Talousvastaavan pestissä mielenkiintoisinta on ollut tutustua rahapuoleen ainejärjestötoiminnan taustalla. Vaikka tehtäviin kuuluu pikkutarkkaa numeroiden pyörittelyä, on talousvastaavan tärkeää myös hahmottaa CoMedian toimintaa kokonaisuutena ja suhteuttaa tulot ja menot siten, että toiminta palvelee jäsenistöä parhaiten.

Talousvastaavan pesti sopii organisointikykyiselle henkilölle, joka kykenee pikkutarkkaan työskentelyyn ja jota kiinnostaa häärätä aj-toiminnan taustalla monella eri osa-alueella. Matemaattista huippulahjakkuutta tai aiempaa kokemusta kirjanpidosta ei tarvita, tärkeintä on into oppia uutta ja halu kehittää CoMediaa!

Viivi Myllykoski, talousvastaava 2021


Koulutuspoliittinen vastaava

Koulutuspoliittisen vastaavan eli kopon tehtävänä on huolehtia viestintätieteiden edunvalvonnasta ja toimia CoMedian edustajana opintoja koskevissa kokouksissa. Lisäksi kopo toteuttaa viestinnän jokavuotisen palautekyselyn, vetää kopostoa ja auttaa opiskelijoita edunvalvonnallisissa kysymyksissä. Ennen kaikkea kopon tehtävä on siis kuunnella jäsenistöä ja toimia linkkinä opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan välillä.

Koulutuspoliittisen vastaavan tehtävä vaatii rohkeutta, kuuntelemisen taitoa ja uskallusta toimia välillä epämukavissakin tilanteissa. Kopon hommat oppii kuitenkin tekemällä – pestissä pärjää kuka vain, kellä riittää intoa edunvalvontaa kohtaan. Parasta kopoilussa on ollut se, kun on päässyt oikeasti vaikuttamaan asioihin ja viemään viestijöiden asioita eteenpäin.

Elina Latvala, koulutuspoliittinen vastaava 2021

Yrityssuhdevastaava

Yrityssuhdevastaava toimii linkkinä ainejärjestömme ja yhteistyökumppanien välillä. Ysvi ylläpitää ja kehittää CoMedia ry:n ja sen yhteistyökumppanien välisiä suhteita, huolehtii sopimuksista sekä vastaa haalariprojektista. Aktiivinen yhteydenpito yhteistyökumppaneihin esimerkiksi tapahtumien tai sponsoroinnin tiimoilta on olennainen osa pestiä.

Pestissä on mielestäni parasta työskentely hyvin erilaisten yritysten kanssa sekä tietysti haalariprojekti, joka on lähes koko hallitusvuoden mittainen rupeama – projektin aikana pääset muun muassa vetämään tiimiä, hankkimaan sponsoreita sekä huolehtimaan haalarien tilaamisesta ja muista käytännön asioista. Pestissä tärkeintä on hyvät organisointi- ja vuorovaikutustaidot, oma-aloitteisuus sekä rohkea ja reipas asenne. Yrityssuhdevastaavan pestissä näitä taitoja pääsee loistavasti kehittämään!

Anette Lintilä, yrityssuhdevastaava 2021

Tiedottaja

Tiedottajan tehtävänä on viestiä comedialaisille ajankohtaisista asioista. Pesti sisältää paljon sisällöntuotantoa ja esimerkiksi verkkosivujen kanssa räpeltämistä. Sidosryhmien kanssa viestiminen harjoittelu- ja työpaikoista kuuluu myös tiedottajan vastuulle. Lisäksi tiedottaja vastaa järjestön sähköpostilistasta, jonka kautta lähetetään kuukausitiedote ja muita infoviestejä jäsenistölle. Tänä vuonna tiedottaja on myös vastannut CoMedian LinkedIn:in ja Twitterin päivittämisestä.

Pestissä on hyvä osata kirjoittaa selkeitä ja informatiivisia tekstejä. Tietoteknisistä taidoista on myös erityisesti apua verkkosivujen päivittämisessä ja sähköpostilistan ylläpidossa. Lisäksi kiinnostus viestinnän alaa ja sen muutoksia kohtaan on hyödyllistä! Pestissä kuitenkin oppii vuoden mittaan paljon, eikä siinä tarvitse olla valmiiksi kokenut konkari. Parasta pestissä on se, että se mahdollistaa koko hallituksen toiminnan hahmottamisen ja sidosryhmille viestimisen. Lisäksi se tarjoaa arvokasta kokemusta sisällöntuotannosta esimerkiksi blogipostausten suunnittelun ja kirjoittamisen myötä!

Sara Güven, tiedottaja 2021

Somevastaava

Somevastaavan tehtävänä on vastata CoMedia ry:n sosiaalisen median kanavista. Pestiin kuuluu sisällöntuottamista, aktiivista tiedottamista ajankohtaisista aiheista sekä niin Viestijän Päiväkirjat -videosarjan kuin Compostin hallinnointia. Somevastaavana voi löytää itsensä usein kameran takaa, oli se sitten tapahtumien videokuvausta tai kuvapankin päivittämistä!


Somevastaavana luodaan monipuolisesti sisältöä: storyt, podcast-jaksot ja videot ovat kaikki omanlaisiaan tapoja viestiä. Tärkeimpänä taitona on tilanteisiin mukautuminen, sillä useat asiat voivat muuttua hetkessä ja niistä tiedottaminen on hyvä olla ajan tasalla. Parasta pestissä on, kun saa kokemusta monenlaisesta sisällöntuotannosta, oppii järjestelmällisestä tiedottamisesta ja saa tehdä yhteistyötä muiden hallitustovereiden kanssa.

Viivi Hinssa, somevastaava 2021

Campin päätoimittaja


Campin päätoimittajana pääset toteuttamaan luovuuttasi niin yhteistyössä toimituslaisten kuin käytännön tason itsenäisessä tekemisessäkin. Tehtävänäsi on tuottaa ainejärjestölehteämme ja vastata kaikista sen liikkuvista osista juttuideoinnista aina kokousten järjestämiseen. Näiden lisäksi ohjaat muun muassa toimitusta, työskentelet somevastaavien kanssa, oikoluet juttuja sekä kirjoitat pääkirjoituksen jokaiseen numeroon. Pääset siis kehittämään esimerkiksi organisointikykyjäsi sekä kieliopillista silmääsi. Tehtävässä on hyötyä johtamistaidoista sekä visuaalisesta silmästä.

Parasta pestissä on kuitenkin ihana toimitus, jonka kanssa yhdessä pääset tekemään innovatiivista opiskelijamediaa. Olet myös samalla osa hallitusta, jossa pääset konkreettisesti vaikuttamaan opiskelijoiden asioihin sekä tutustumaan kivoihin tyyppeihin. Jos siis koet olevasi luova journalismista innostuva visionääri, olet varmasti erinomainen ehdokas seuraavaksi Campin päätoimittajaksi.

Katri Pulkkinen, Campin päätoimittaja 2021

Projektivastaavat

Projektivastaavan pestissä muun muassa järjestetään ja suunnitellaan ainejärjestön tapahtumia. Tärkeitä ominaisuuksia ovat tiimityöskentely, sillä toimit yhdessä toisen projektivastaavan kanssa sekä aikataulutus, jotta kaikki tarvittavat asiat tulevat hoidettua ajallaan. Pestin työtehtävät eivät jää ainoastaan tapahtumien tasolle, sillä pääset myös tekemään yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa, suunnittelemaan haalarimerkkejä ja kontaktoimaan sponsoreita. Luovuus ja uudet ideat ovat myös enemmän kuin tervetulleita!

Tänä vuonna erityisesti projektivastaavilta on vaadittu kykyä sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin sekä paineensietokykyä. Projektivastaavana olemme oppineet tärkeitä organisointitaitoja sekä erilaisten kokonaisuuksien hallintaa. Tapahtumien kanssa saa apua aina tarvittaessa myös muilta hallituskavereilta – täysin yksinään ei siis tarvitse yrittää selviytyä kaikesta. Yksi parhaimmista asioista onkin ollut muihin hallituslaisiin tutustuminen kaiken tekemisen sekä suunnittelun ohella. Vuoden aikana pääsimme keksimään myös täysin uusia tapahtumakonsepteja ja kiteytettynä sanonta tekemällä oppii pätee myös tähänkin pestiin. Lähde siis rohkeasti mukaan projektivastaavaksi, mikäli tapahtumat sekä poikkitieteellinen verkostoituminen ovat lähellä sydäntäsi!!

Emilia Närhi ja Jasmin Koskela, projektivastaavat 2021

Työelämä- ja hyvinvointivastaava

Työelämä- ja hyvinvointivastaavan tehtäviin kuuluu muun muassa jo tutuksi tulleiden CoMedia cokeilee -tapahtumien, Cahvien sekä työelämätapahtumien järjestäminen ja jäsenistölle suunnatun hyvinvointikyselyn toteuttaminen. Pesti on mukana callituksessa kaudella 2022 vasta toista vuotta, joten se tarjoaa loistavan tilaisuuden myös uusien konseptien ideoimiseen ja toiminnan kehittämiseen jäsenistön työelämävalmiuksien ja hyvinvoinnin saralla.


Pestissä hyödyksi ovat organisointi- ja ideointitaidot sekä erityinen halu kehittää toimintaa ja luoda uusia konsepteja. Myös yhteistyökyky ja delegointi ovat tärkeässä roolissa. Cokeiluiden ja työelämätapahtumien järjestäminen vaatii eri tahojen kontaktointia, joten sujuva sähköpostien ja puheluiden hoitaminen on myös eduksi. Jos tunnet innostusta ajatellessasi tapahtuman järjestämistä, ideointi on maaperääsi ja pidät itsesi haastamisesta, pesti sopii luultavimmin juuri sinulle!

Sini Brusin, työelämä- ja hyvinvointivastaava 2021


272 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page