top of page
  • Writer's pictureCoMedia Ry

Aktiivinen, osallistava ja näkyvä edunvalvonta

Päivitetty: 28. jouluk. 2023 

Tämä järjestö ja sen kopo ovat olleet skarppina koko vuoden. Järjestö on saavuttanut edunvalvonnan saralla useita voittoja tänä vuonna. Järjestö sai palautettua koulutusalalleen omat kielikurssit sekä lisättyä Adobe-ohjelmien lisenssejä, jotta koulutusohjelman sisältö vastaisi enemmän työelämän odotuksia. Järjestö on ollut todella aktiivinen ja omistautunut koulutuspolitiikan saralla koko vuoden. He ovat pyrkineet kehittämään edunvalvontaa sekä tehneet työtä, jotta opiskelijoiden etu otetaan huomioon.”  


Näkyvää ja näkymätöntä edunvalvontaa


CoMedia ry:n yhtenä päätehtävänä on varmistaa se, että viestintää opiskelevien opinnot Markkinoinnin ja viestinnän yksikössä sujuvat ongelmitta. Rivijäsenille tutuin edunvalvoja on usein oman ainejärjestönsä koulutuspoliittinen vastaava, jonka läsnäolo kampuksella, järjestämät palautekyselyt, kopokuulumiset CoMedian sosiaalisessa mediassa sekä hoitamat ongelmatilanteet ovat kaikki osia opiskelijoille näkyvästä edunvalvonnasta.

Kampuksellamme tapahtuu paljon myös niin sanottua rivijäsenelle näkymätöntä edunvalvontaa. Näkymätöntä edunvalvontaa tehdään nimenomaan ennaltaehkäisevällä otteella suunnitteluvaiheessa eri kokouksissa ja eri kokoonpanoilla. Yleensä edunvalvonnallisissa keskusteluissa voi olla mukana Vaasan yliopiston, Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan (VYY) sekä muiden ainejärjestöjen edustajia. Tällaisten kokouksien kannalta onkin erittäin oleellista, että osaamme tuoda monipuolisesti viestijöiden ääntä esille.CoMedian edunvalvontasektori

 

Edunvalvontasektorimme koostuu useasta eri tasolla työskentelevästä edunvalvojasta ja edunvalvontaa tehdään yhdessä ylioppilaskunnan kanssa. CoMedialla on oma koulutuspoliittinen jaostonsa eli koposto. Jaoston rekry järjestetään yleensä erikseen syys-lokakuussa ja toiminta kestää yhden vuoden ajan. Tulevana vuotena jaostossa on yhteensä kuusi aktiivista jäsentä jakamassa viestijöiden kuulumisia eri vuosikursseilta ja koulutusohjelmista. Koposton merkitys edunvalvonnassamme on todella suuri ja ilman siellä olevia ihmisiä, näkemykset viestijöiden kuulumisista jäisivät niin kovin yksipuolisiksi!

Koposton lisäksi opiskelijoiden etuja valvoo myös ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajat eli tutummin HallOpEdit. Hallopedit osallistuvat Markkinoinnin ja viestinnän akateemisen yksikön johtoryhmän kokouksiin, missä päätetään yksikön toimintaan liittyvistä asioista. Tänä vuonna on tiivistetty CoMedian ja MarCon viestintää opiskelevien hallopedien yhteistyötä. Kuluneen vuoden aikana saimme esimerkiksi palautettua viestinnälle omat kielikurssit! Eri edunvalvojien välillä käyty dialogi on erittäin antoisaa ja se hyödyttää lähtökohtaisesti kaikkia.

 


Matalankynnyksen vaikuttamista


CoMedian edunvalvonnan kärki keskittyy vahvasti opetuksen resursseihin, laatuun, opintojen sujuvuuteen sekä opiskelutyytyväisyyteen. Näihin suuriin kokonaisuuksiin vaikuttaminen vaatii paljon työtä, mutta yksi tärkeimmistä ja suurimmista edunvalvonnan tasoista on edelleen mainitsematta. Tärkein ja vaikuttavin edunvalvonnan taso on ehdottomasti jäsenistömme! Jäsenistöllemme helpoin ja mutkattomin tapa opetukseen vaikuttamiseen on kurssipalautteen antaminen. Kyllä luit oikein ja vastauksen yksinkertaisuus saattaa ehkä jopa hieman hämmentää. Kattavalla, perustelevalla ja rakentavalla kurssipalautteella on paljon arvoa!Kurssipalautteen vaikutus


Kopolinssien läpi tarkasteltuna yksittäisen kurssin epäkohtiin tai kehittämistarpeisiin on vaikeaa vaikuttaa yksittäisen palautteen pohjalta. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että taustalta löytyy myös virallisia reittejä pitkin annettua laadukasta palautetta samaisista asioista. Toisin sanoen kattavan kurssipalautteen kautta pystymme paremmin osoittamaan tiettyjen kokonaisuuksien kehitystarpeet. Ideaalissa tilanteessa kattavassa palautteessa on myös kerrottu siitä, mitkä asiat toimivat kurssilla ja antaa positiivista palautetta.

Seuraavaksi annan konkreettisen esimerkin kurssipalautteen voimasta kurssista VIMA3015 Tutkijantyöpaja, joka sai osakseen paljon palautetta niin kurssipalautteiden muodossa kuin kevään palautekyselyssä. Nyt syksyllä kurssi hajautettiin kahdeksi eri kurssikokonaisuudeksi VIMA3022 Viestintätieteiden tutkimusmenetelmät sekä VIMA3023 Tutkimusasetelman laatiminen. Kattavalla, perustellulla sekä kehittävällä kurssipalautteella voidaan saada siis myös nopeasti paljon aikaan eri kurssien ja koulutusohjelmien kokonaisuuksissa.Kiitos kaikille aktiivisesta edunvalvontavuodesta ja eiköhän suunnata katseet kohti tulevaa vuotta. Muistetaan kuitenkin vielä sitä ennen nauttia lomasta, ladata akkuja ja viettää aikaa fiilistelyn parissa!


-Riina Hynönen, Koulutuspoliittinen vastaava 2023

42 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page